Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Znane z lodówek, pralek i telewizorów etykiety będą teraz także stosowane dla systemów grzewczych. Każdy system grzewczy otrzymuje tak zwaną etykietę produktu. Podana jest na niej efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, ewentualnie efektywność energetyczna przygotowania ciepłej wody. W zależności od systemu mogą być podane jeszcze inne wartości np. poziom mocy akustycznej.

 

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?