Please select a page template in page properties.

Impressum

Weishaupt Polska Sp. z o.o.

Ul. Bażancia 55
02-892 Warszawa
Polska

Telefon: +48 223369400
Telefax: +48 223369411
E-Mail: biuro @ weishaupt.pl
Internet: www.weishaupt.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000046000, NIP: 9510043970, wysokość kapitału zakładowego 3.445.000 PLN.  
 
Dyrektor: Jerzy Hołowczyc

Spółka zależna firmy:

Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Niemcy

Telefon: +49 7353 83-0
Telefax: +49 7353 83-358
E-Mail: info @ weishaupt.de
Internet: www.weishaupt.de

Zarządzający przedsiebiorstwem:
Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt, Dipl.-Wi.-Ing. Thomas Weishaupt, Dr. Karl-Heinz Romer

Sąd rejestrowy Amtsgericht Ulm, HRB - 640125
Identyfikator podatkowy: DE144889502

Odpowiedzialni za treść:
Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt, Dipl.-Wi.-Ing. Thomas Weishaupt, Dr. Karl-Heinz Romer

Komisja Europejska utworzyła stronę internetową do internetowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami i konsumentami, którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Firma Weishaupt nie jest skłonna, ani nie jest zoobowiązana do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

 

Up