Please select a page template in page properties.

Zrównoważone ciepło. Dzięki energiom odnawialnym.

Pompy ciepła przetwarzają energię termiczną zgromadzoną w środowisku naturalnym w ciepło. Powietrze, ziemia i woda służą jako źródła ciepła. Dzięki nim można ograniczyć pozyskiwanie ciepła ze spalnia gazu lub oleju. Ciepło słoneczne idealnie nadaje się do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania - idealne uzupełnienie regenreacyjne zarówno dla pomp ciepła, jak i systemów kondensacyjnych.

Ekologiczne i oszczędne: Ogrzewanie regeneracyjne.

Pompy ciepła. Ekonomiczne, efektywne, ciche.

Pompy ciepła Weishaupt należą do najbardziej efektywnych i najcichszych pomp ciepła na rynku. Niezależnie od tego, czy ciepło jest pozyskiwane z powietrza, ziemi czy wód gruntowych - zawsze możesz być pewny, że Twój system będzie działał ekonomicznie i absolutnie niezawodnie.

Zalety produktu

 • Długotrwałe pozyskiwanie ciepła z ziemi, wody i powietrza
 • Efektywne i oszczędne
 • Cicha praca

Pompa ciepła. Krótki opis działania.

Pompa ciepła pobiera energię z otoczenia - z powietrza, ziemi lub wód gruntowych - za pośrednictwem wymiennika ciepła i przekazuje ją do czynnika chłodniczego w obiegu chłodniczym. W rezultacie czynnik chłodniczy nagrzewa się i odparowuje, dlatego wymiennik ciepła nazywany jest parownikiem(1). W stanie odparowanym ciśnienie czynnika chłodniczego jest zwiększane za pomocą elektrycznej sprężarki (2). Powoduje to ponowne podgrzanie czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy przekazuje to ciepło do obiegu grzewczego za pośrednictwem wymiennika ciepła. Ten wymiennik ciepła nazywany jest skraplaczem (3), ponieważ główna część przekazywanej energii jest uzyskiwana przez kondensację. Ciekły, zimniejszy i nadal znajdujący się pod ciśnieniem czynnik chłodniczy jest ponownie rozprężany przez zawór rozprężny (4) i doprowadzany do pochłaniającej ciepło strony pompy ciepła. Powoduje to zamknięcie cyklu chłodzenia i rozpoczęcie go od nowa.

Systemy solarne. Wykorzystaj moc słońca.

Kolektory słoneczne Weishaupt są idealnym uzupełnieniem systemów kondensacyjnych. Kolektory są solidne i odporne na warunki atmosferyczne. Nadają się zarówno do podgrzewania wody użytkowej, jak i do wspomagania zaopatrzenia w ciepło. Do 30% rocznego zużycia paliwa można zaoszczędzić dzięki podłączeniu systemu wspomagania ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Korzyści wynikające z zastosowania produktu

 • Wykorzystanie słońca jako darmowego źródła energii
 • Przejęcie podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania
 • Solidność i odporność na warunki atmosferyczne

Pompy ciepła. Ekonomiczne, efektywne, ciche.

Pompy ciepła Weishaupt należą do najbardziej efektywnych i najcichszych pomp ciepła na rynku. Niezależnie od tego, czy ciepło jest pozyskiwane z powietrza, ziemi czy wód gruntowych - zawsze możesz być pewny, że Twój system będzie działał ekonomicznie i absolutnie niezawodnie.

Zalety produktu

 • Długotrwałe pozyskiwanie ciepła z ziemi, wody i powietrza
 • Efektywne i oszczędne
 • Cicha praca

Pompa ciepła. Krótki opis działania.

Pompa ciepła pobiera energię z otoczenia - z powietrza, ziemi lub wód gruntowych - za pośrednictwem wymiennika ciepła i przekazuje ją do czynnika chłodniczego w obiegu chłodniczym. W rezultacie czynnik chłodniczy nagrzewa się i odparowuje, dlatego wymiennik ciepła nazywany jest parownikiem(1). W stanie odparowanym ciśnienie czynnika chłodniczego jest zwiększane za pomocą elektrycznej sprężarki (2). Powoduje to ponowne podgrzanie czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy przekazuje to ciepło do obiegu grzewczego za pośrednictwem wymiennika ciepła. Ten wymiennik ciepła nazywany jest skraplaczem (3), ponieważ główna część przekazywanej energii jest uzyskiwana przez kondensację. Ciekły, zimniejszy i nadal znajdujący się pod ciśnieniem czynnik chłodniczy jest ponownie rozprężany przez zawór rozprężny (4) i doprowadzany do pochłaniającej ciepło strony pompy ciepła. Powoduje to zamknięcie cyklu chłodzenia i rozpoczęcie go od nowa.

Systemy solarne. Wykorzystaj moc słońca.

Kolektory słoneczne Weishaupt są idealnym uzupełnieniem systemów kondensacyjnych. Kolektory są solidne i odporne na warunki atmosferyczne. Nadają się zarówno do podgrzewania wody użytkowej, jak i do wspomagania zaopatrzenia w ciepło. Do 30% rocznego zużycia paliwa można zaoszczędzić dzięki podłączeniu systemu wspomagania ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Korzyści wynikające z zastosowania produktu

 • Wykorzystanie słońca jako darmowego źródła energii
 • Przejęcie podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania
 • Solidność i odporność na warunki atmosferyczne
Up