Please select a page template in page properties.

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych dla kontrahentów, a także Ochrona Danych Osobowych dla pracowników i kandydatów do pracy są do pobrania jako pliki w formacie PDF:

Poniższa rozdział dotyczy strony internetowej.

Ochrona Danych Osobowych Strona internetowa

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Weishaupt Polska Sp. z o.o.

Cieszymy się,  że odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, i dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Ochrona Państwa prywatności podczas użytkowania naszych witryn jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

1 Jakie dane przetwarzamy, jak długo i w jakim celu

1.1 Korzystanie ze strony internetowej do celów informacyjnych

Zakres przetwarzania. W przypadku zwykłego przeglądania naszej witryny internetowej, a więc gdy nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, lecz jedynie zapoznają się  z zawartymi tam treściami, pobieramy tylko dane osobowe przesyłane do naszego serwera przez Państwa przeglądarkę. Jeżeli wchodzą Państwo na naszą stronę, to dotyczy to następujących danych: adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time(GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP; każdorazowo przesyłana ilość danych; strona internetowa, z której przychodzi zapytanie; przeglądarka; system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersja oprogramowania przeglądarki.  

Cel i podstawa prawna. Celem przetwarzania jest stworzenie technicznej możliwości załadowania strony i zagwarantowanie stabilności oraz bezpieczeństwa. Podstawę prawną przetwarzania stanowi ochrona naszych uzasadnionych interesów. Z wymienionymi powyżej celami wiąże się także nasz uzasadniony interes dot. przetwarzania danych.

Okres przechowywania. Dane są usuwane, jeżeli nie są już konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej dotyczy to zakończenia danej sesji. Adresy IP przechowujemy przez siedem dni, co pozwala na identyfikację nadużyć.


1.2 Pobieranie materiałów (podręczniki, broszury informacyjne itp.)

Jeżeli chcą Państwo pobierać z naszej strony podręczniki, broszury informacyjne lub inne treści, obowiązuje odpowiednio punkt 1.1.

1.3 Nawiązanie kontaktu / zamawianie materiałów informacyjnych

Zakres przetwarzania. Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu formularze, przy pomocy których mogą Państwo skontaktować się z nami drogą elektroniczną, zamówić materiały informacyjne lub uzyskać bezpłatną pomoc. Dane wpisane do maski wprowadzania są wówczas przesyłane do nas i przetwarzane. Chodzi przy tym o: nazwę firmy, formę zwracania się, imię, nazwisko, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres mailowy, numer kierunkowy, telefon, informację, którą techniką cieplną się Państwo interesują, oraz pole, w którym mogą Państwo zamieścić ewentualny komentarz. W przypadku zapytania konsultacyjnego zamiast zainteresowania techniką cieplną należy podać numer seryjny Państwa systemu Weishaupta oraz temat. Poniższe pola stanowią dane obowiązkowe: nazwisko/imię, ulica/kod pocztowy/ miejscowość, adres mailowy. W razie wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy kolejne dane są przetwarzane następnie zgodnie z punktem 1.1. Oczywiście mogą się Państwo porozumieć z nami korzystając z udostępnionego adresu mailowego. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe przesłane w mailu. Dostęp do Państwa danych otrzymują tylko właściwi specjaliści wewnątrz Grupy Weishaupt i jej przedstawiciele (przedstawiciele handlowi).

Cel i podstawa prawna. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji Państwa zapytania w ramach Grupy Weishaupt i przez jej przedstawicieli (przedstawicieli handlowych). Przesyłane nam dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionym powyżej celem wiąże się także nasz uzasadniony interes dot. przetwarzania danych.

Okres przechowywania. Dane wymienione w tym podpunkcie są usuwane, jeżeli nie są już konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dotyczy to sytuacji zakończenia danego procesu. Proces uważa się za zakończony, jeżeli Państwa sprawa została załatwiona np. poprzez udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania.

1.4 Cookies

Zakres przetwarzania. Nasza strona internetowa wykorzystuje wyłącznie niezbędne techniczne pliki cookies. W przypadku cookies chodzi o pliki tekstowe przesyłane przez przeglądarkę i gromadzone na Państwa komputerze. Taki plik cookie zawiera sekwencję znaków umożliwiającą jednoznaczną identyfikację Państwa przeglądarki przy ponownym otwarciu strony internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej  wymagają, aby możliwość identyfikacji przeglądarki wczytującej istniała także po zmianie strony. Przykładowo musimy mieć możliwość ustalenia, czy wyrazili Państwo zgodę na nasze warunki korzystania przed pobraniem określonych informacji z naszych baz danych. W plikach cookies gromadzi się przy tym i przesyła następujące dane: ustawienia języka, akceptacja warunków korzystania.

Cel i podstawa prawna. Pliki cookies utworzyliśmy w celu umożliwienia korzystania z określonych funkcji naszych stron internetowych. Pliki cookies są tworzone na bazie naszego uzasadnionego interesu, ponieważ chodzi tutaj o niezbędne techniczne pliki cookies. W powyższym zakresie podstawę prawną stanowi nasz uzasadniony interes.  

Okres przechowywania. Pliki cookies są gromadzone na Państwa komputerze. Informację o okresie przechowywania można znaleźć na wykazie ustawień plików cookies Państwa przeglądarki. Zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki mogą Państwo wstrzymać lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia zapisanych plików cookies. Może to nastąpić także automatycznie, np. w chwili zamykania Państwa przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies do naszej strony internetowej spowoduje, że korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej nie będzie już raczej możliwe.

2 Prawa osób udostępniających swoje dane.

W pełni gwarantujemy Państwa prawa jako osób udostępniających swoje dane. Poniżej objaśniamy w skrócie, których praw to dotyczy:

2.1 Sprzeciw wobec wykorzystywania danych 

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych obowiązujący także na przyszłość.

2.2 Cofnięcie zgody

W każdej chwili mogą Państwo także cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzania danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

2.3 Inne prawa

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, to z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

  • informacji, korekty lub usunięcia, oraz
  • do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do możliwości przesyłania danych.

Oprócz tego mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do organu nadzoru ochrony danych.

3 Bezpieczeństwo

W przypadkach, w których przesyłają nam Państwa dane osobowe, oferujemy Państwu możliwość przekazywania danych w postaci szyfrowanej. Takie szyfrowanie chroni poufność wymiany danych pomiędzy Państwem a naszym serwerem WWW i pomaga zapobiegać nadużywaniu danych np. poprzez przechwytywanie. Korzystamy tutaj z technologii szyfrowania TLS (Transport Layer Security). Chodzi przy tym o uznaną i powszechnie używaną technologię.

4 Kontakt

Odpowiedzialnym w sensie RODO jest:
Weishaupt Polska Sp. z o.o.
UL. Bażancia 55
02-892 Warszawa
E-Mail: biuro@weishaupt.pl
Telefon: +48 22 3369400
Internet: www.weishaupt.pl

W razie szczegółowych zapytań dotyczących ochrony danych proszę zwracaćsię do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych:
E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Bezzwłocznie zajmiemy się Państwa zapytaniem i powiadomimy Państwa o podjętych przez nas działaniach.

Up