Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Jeżeli chodzi o technikę cieplną są terminy fachowe wymagajace wyjaśnienia. Wszystkie ważne informacje znajdziesz tutaj. Dla ułatwienia zostały ułożone w porządku alfabetycznym.

Paliwa

Olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz itp. składają sie w przeważającej części z węglowodorów i wykorzystywane są jako Paliwa . Zawarta w nich energia uwalaniana jest podczas spalania w obecnosci powietrza.

Up