Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Jeżeli chodzi o technikę cieplną są terminy fachowe wymagajace wyjaśnienia. Wszystkie ważne informacje znajdziesz tutaj. Dla ułatwienia zostały ułożone w porządku alfabetycznym.

Ciepło spalania

Jest taka ilość energii. która uwalniana jest podczas spalania zupełnego jednego metra sześciennego (warunki normalne) lub kilograma oleju opałowego, a woda powstała podczas spalania ma postać płynną. Jest ona podawana w jednostkach kWh/m3 lub kWh/kg i jest znana również w skrócie jako ciepło spalania Hs.

Up