Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Silnik palnika

Silnik jest zasilany energią elektryczną i porusza kołem dmuchawy, które doprowadzenia powietrza do palnika. W przypadku palnika olejowego
Silnik palnika  porusza również pompą olejową. Weishaupt gwarantuje jakość tego ważnego komponentu i potwierdza to własnym znakiem jakości
- Silniki elektryczne firma Weishaupt produkuje od dziesięcioleci we własnym zakresie, zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Sprawność

Różnica między energią doprowadzoną i odprowadzoną (wykorzystaną). Sprawność  systemów grzewczych jest większa dzięki niższym temperaturom spalin oraz niższym temperaturom zasilania i powrotu.

Stopień wykorzystania

Stosunek energii oddanej do energii doprowadzonej w określonym czasie.

Strata energii

Energia, która jest tracona. Jest to różnica między energią doprowadzoną, a energią odprowadzoną (wykorzystaną). Nowoczesne systemy grzewcze firmy Weishaupt minimalizują straty energii dzięki efektywnym wymiennikom ciepła i doskonałej izolacji termicznej.

Substancje szkodliwe

Gazy spalinowe  zanieczyszczające środowisko (Emisje ).

System kondensacyjny

Kotły kondensacyjne są szczytem techniki grzewczej dla prywatnych gospodarstw domowych - wysoka efektywność energetyczna, niska emisja zanieczyszczeń, a mimo to umiarkowane koszty zakupu i najlepsza sprawdzona technologia. Kotły kondensacyjne regulują ilość wytworzonego ciepła w zależności od jego zapotrzebowania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej oraz dodatkowo wykorzystują ciepło spalin, które w innych systemach tracone jest przez komin . Powoduje to wykraplanie się wody kondensacyjnej w kotle kondensacyjnym. Materiały z których wykonany jest Wymiennik ciepła  są dlatego odporne na korozję. Wydajność takich systemów kondensacyjnych osiągnęła praktycznie teoretyczne maksimum - paliwo jest optymalnie wykorzystywane.

System odpowietrzania

Zadaniem odpowietrzników jest usuwanie powietrza z wody grzewczej w kotłach, rurach i zbiornikach. Aby mogły prawidłowo funkcjonować, prędkość wody jest obniżana za pomocą odcinka uspokajającego. Powietrze ma mniejszą gęstość niż woda, unosi się do góry, i w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadzane jest przez odpowietrznik.

Up